Valg av dyser til soppsprøyting i løk og purre

13.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019) Lars-Arne Høgetveit

Mange dyser som benyttes i dag i løkåkrene er nok dyser som gir begrenset dekning av midlene på lesiden av kjøreretningen. Les mer under om hvilke dyse du bør benytte bl.a. mot soppsjukdommer i løk og purre.

Dysene omtalt under vil kunne gi bedre effekt av alle de timene og kronene som legges
ned i behandling mot skadegjørere. Vinkla dyser benyttes for å øke avsettingen
spesielt på «lesiden» av løkbladene. Bakgrunnen for dette er om mulig å øke
effekten – i første omgang - av soppmidlene, med tanke på både infeksjoner av
sopp, men en tenker også på evt. å forebygge sekundærinfeksjon av bakterier via
ødelagt plantevev pga sjukdommer. (effekt på ugras og insekter behandles ikke
her)

Vi informerer derfor om følgende:
Mange dyser som benyttes i dag i løkåkrene er nok dyser som gir begrenset dekning av
midlene på lesiden av kjøreretningen. Vi har sett bortimot null avsetting av
plantevern på lesiden på væskefølsomt papir og i UV-tester. Og dårlig dekning
må en anta har betydning i hvert fall når det gjelder effekten av soppmidlene.

Kort fortalt har vi undersøkt litt rundt hvor en greit kan skaffe godt egna
vinkla dyser – der hver enkelt dyse sprøyter både fremover og bakover.
Anbefalingen er å bruke en slik vinklet dyse med luftinjeksjon. Den vi har
landet på til bruk i løk og purre er:TWIN flat spray air-injectorcompact
nozzle IDKT
(se vedlagt datablad)

Bl.a. leverer AK Maskiner denne dysen. Dysen skal være mulig å bruke direkte på de fleste
sprøyter –menta uansett den diskusjonen ved evt. bestilling! 025 dysen skal være på lager
og brukes det rundt 30,7 liter / daa oppnås det en medium dråpestørrelse og ved
5 bar kan en kjøre ca 5 km/time (se vedlagte datablad). For å få god avsetning
på plantene bør en ligge rundt 5-6 km/time ved soppsprøyting i løk. Dysen har
også anti-drift egenskaper. (Veldig lav-drift potensialet har denne dysa opp
til 3.0 Bar. Ønsker du å benytte mindre vannmengde/daa uten å få grov
forstøving (ved å senke trykket), kan en øke hastigheten til 6 km/t og oppnår
25,6 l/daa.)

Det er selvsagt også andre leverandører av ulike dyser, men det er et utall dyser å
velge i og etter samtale med flere eksperter på sprøyteteknikk og dyser - er
dysen nevnt over i hvert fall veldig godt egnet til sitt formål i opprette
kulturer som løk og purre. Dysen er også nevnt til bruk i andre kulturer og mot
grasugras, dette står det også litt om i vedlegget.

(Første gang publisert i Nytt om Grønnsaker 20. juni 2012 – Oppdatert 13.06.14)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.