Kompost i hagebruket

04.10.2013 (Oppdatert: 16.08.2019) Gaute Myren

NLR Viken har i lag med samarbeidspartnar eit prosjekt med utprøving av kompost frå Lindum AS i forsøksopplegg til ulike hagebruksvekstar. Effektane me ønskjer å oppnå er betre feltetablering, sunnare planter og større utbytte av god kvalitet. Tiltaket er støtta av Fylkesmannen i Buskerud.

Spredning av kompost før planting av frukt

Tilføring av kompost kan gi følgjande verknader:

· Auke C – lagring i jord
· Auke det mikrobiologiske innhaldet i jord    
· Auke danning av ekte jordstruktur – les grynstruktur    
· Auke infiltrasjonsevna av vatn og dermed også nytten av grøfting for å få bort overflødig vann  
· Auke mengda av nyttbart vatn i rotsona    
· Auke motstandsdyktigheten mot erosjon    
· Auke lagring og utnyttinga av tilførte næringsstoff slik at de ikkje lekker ut av jorda i så stor grad    
· Auke plantenes eige immunforsvar = kan gi mindre behov for plantevernmiddel    
· Jorda blir lettare å bearbeide – sparer drivstoff   
(Ref. Øystein Haugerud i Økologisk Foregangsfylkeprosjekt i Buskerud «Levende Matjord»)

  


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.