Milbeknock - nytt plantevernmiddel mot spinnmidd og minerflue

14.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Informasjon fra Plantevernprosjektet ”Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus” pr. 1. juni, 2012