Jern til utplantingsplanter

02.03.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Jern er det mikronæringsstoffet som plantene behøver mest av. Jernmangel sees ved at bladene gulner mens bladnervene holder seg grønne. De yngste bladene gulner først, deretter de eldre. Ved sterk jernmangel kan bladene bli helt hvite.

 Om plantene får nok jern bestemmes hovedsakelig av:
  • Mengde tilført jern og type jern
  • Planteslag
  • Aktiviteten i planta og røttenes tilstand
  • pH i potta
  • Vekstmediet/struktur
  • Temperatur

De mest brukte gjødseltypene inneholder noe jern, og da jern som er chelatert. Chelatert jern har en beskyttelse slik at jernet holder seg tilgjengelig for plantene. Det finnes flere ulike chelater og de er stabile ved ulike pH-områder.

En del sommerblomster har vanskeligere for å ta opp jern enn andre planter eller har større behov for jern. Dette er bl.a. ulike Superpetuniaer, Scaevola, Argyranthemum, Brachyscome, Bacopa og Verbena. For disse er det viktig å legge forholdene til rette slik at de får nok jern. Sørg for å gi nok jern i gjødsla (jerninnholdet bør ligge opp mot 3 ppm i gjødselblandingen) og hold pH mellom 5,0 og 5,8. I dette pH-området er jernet lett tilgjengelig og det ser også ut som en del av sommerblomstene tar opp jernet bedre ved en relativt lav pH. Har man problemer med høy pH kan det være lurt å tilsette jernet med chelatene EDDHA eller EDDHMA, men prøv å justere ned pH med ammonium eller syre først.

Plantens tilstand bestemmer også opptaket av jern. Plantene må vokse og ha en aktiv rot for å kunne ta opp jern. Rett etter potting, før planta har kommet skikkelig i gang er det derfor ikke uvanlig at plantene viser tegn på jernmangel. Dette forsterkes ytterligere om vekstmediet er veldig fuktig. Sørg for å ha et stabilt vekstmedie med god drenering. Vårplanter dyrkes ofte ved lav temperatur og dette vil også kunne hemme opptaket av jern. Ved oppbevaring av planter ved lav temperatur over lengre tid kan man ofte se symptomer på jernmangel.

Ved bruk av UV for vannrensing vil en del av jernet brytes ned og det er ekstra viktig å bruke riktig chelatering og fylle på med nytt jern kontinuerlig. DTPA er chelatet som anbefales ved bruk av UV.

For de fleste sommerblomster er det fornuftig å tilføre noe ekstra jern for å sikre at plantene får nok. Dette sikrer god grønnfarge og salgskvalitet! Gå igjennom gjødselplanen og sjekk at du gir tilstrekkelig jern. Spør gjerne oss i NLR Viken om hjelp til en gjennomgang.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.