Økologisk grønnsaksproduksjon i Danmark– fokus på effektivitet og eksport

16.11.2011 (Oppdatert: 16.08.2019) Anne Lene Malmer

I september fikk GartneriRådgivningen og seks produsenter av økologiske frilandsgrønnsaker i Danmark besøk av Thomas Holz, NLR Østafjells og Anne Lene Malmer, NLR Viken. Økologisk Foregangsfylkeprosjekt i grønnsaker var arrangør og målet med turen var forbedring av kompetanse og nordisk nettverk.

Thomas Holz og Richard de Visser i interessant samtale med Renee om produksjonen hos Axel Månnson. Foto: Anne Lene Malmer

Økorådgiver Richard de Visser hadde laget et godt program med god anledning til å utveksle erfaringer, både innen fag og metode, også med andre rådgivere som jobber med økologisk produksjon av grønnsaker.

Danmark har større produksjon av økologiske grønnsaker enn Norge,og vi besøkte store produsenter av salatvekster, kålvekster og diverse rotvekster på Jylland. Det kjennetegnet gårdene at de drev en relativt spesialisert produksjon, flere av dem også konvensjonelt. Det er vanlig å dele drifta inn i ulike selskaper, og enklere å håndtere regelverket for økologisk produksjon på denne måten. Innen EUs økoregelverk er det krav om 100% økologisk produksjon innen samme foretak.

Gjødsling

I all økologisk planteproduksjon legger man grunnlaget for en balansert og god næringstilgang ved riktig bruk av vekstskifte og grønngjødsling, noe det var stort fokus på. Kortvarig eng med stor andel kløver, ofte sådd som underkultur i korn er en løsning, en annen er vintervikke og rug sådd etter for eksempel salat tidlig om høsten. Det er utstrakt bruk av svine-eller storfegylle, hønsemøkk og avfall fra næringsmiddelindustri, som vann med potetstivelse eller reststoffer fra bearbeiding av sukkerbeter, tilsvarende Kalivinasse. Det er store utfordringer knyttet til utfasing av konvensjonell organisk gjødsel, som trår i kraft i 2020. Det er ikke eller liten bruk av fersk husdyrgjødsel til salater, da varemottakerne setter strenge krav for å unngå bakterier i varene, i likhet med i Norge. Egen kompost ble laget et par av stedene, og det var fokus på organisk innhold i jorda.

Økende nematodeproblem

Det er økende problemer med rotgallnematoder (Meloidogyne spp.) i økologisk dyrking av rotgrønnsaker. Situasjonen har blitt verre de siste 3 årene med avlingsnedgang og kvalitetsforringelse i et stort geografisk område. Nematodene har et bredt vertplantespekter innen tofrøbladete vekster. Korndyrking har erfaringsmessig en reduserende virkning og begrenser oppformeringen. Thomas Holz peker på at problemet i løpet av de siste 10 årene har vært sterkt økende også i andre europeiske land, og ofte i økologiske vekstskifter med grønnsaker. En mulig forklaring er korndyrking med kløver og gras som gjenlegg i vekstskiftet. I utgangspunktet reduserer korndyrking mengden Meloidogyne, men kløver er kjent som vertplante og bidrar sannsynligvis til oppformering av disse nematodeartene. En annen mulig årsak er for mye ugras i økologiske vekstskifter. Noen ugrasarter er kjent for å virke oppformerende. Selv med et allsidig vekstskifte kan man derfor få et problem. I Tyskland er det noe forskning rundt dette, spesielt med fokus på økologisk produksjon. GartneriRådgivningen i Danmark planlegger en fagsamling med forskere fra ulike land.

Efffektivt økolandbruk 

Vi opplevde at de danske økoprodusentene hadde stort fokus på effektivisering. En løsning for å øke kapasiteten og redusere kostnadene var å bruke jordarbeidingsredskap fra en maskinstasjon, mens spesialredskapen hørte til gården. Andre hadde valgt å ha alt selv. Økologiske grønnsaker fra Danmark blir både solgt på hjemme- og eksportmarkedet. Det var tydelig ønske og vilje til å utnytte eksportmarkedet enda bedre framover. 

 

Richard legger seg i selen. Lukevogn for 12 personer letter og effektiviserer ugraskampen. Foto: Anne Lene MalmerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.