Jorund Lothe

Jørund Lothe

Forsøkstekniker
NLR Viken
Stokke
Jordprøver og gjødslingsplan