John Ingar Overland

John Ingar Øverland

Rådgiver frø og proteinvekster
NLR Viken
Stokke
Korn
Jordprøver og gjødslingsplan