Ingrid R Ostensen

Ingrid Rimeslåtten Østensen

Forsøkstekniker
NLR Viken
Lier
Jordprøver og gjødslingsplan