20230816 102805338 i OS

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg

Rådgiver korn og presisjonslandbruk, Prosjektleder drone
NLR Viken
Gjennestad
Korn
Maskinteknikk og presisjonslandbruk